37 عیب اساسی ایرانیان
37 عیب اساسی ایرانیان که هیچوقت درمان نشد! صادق هدایت در کتاب بوف کور خود سی و هفت درد و عیب اساسی ما ایرانیان که هیچ وقت درمان نشد را بر می‌شمارد. در زندگی درد هایی است که روح انسان را از درون مثل خوره می خورند و می زدایند، این درد ها را نه می شود به کسی گفت و نه می توان جایی بیان کرد! در ادامه این سی و هفت عیب و یا به عبارت دیگر درد اساسی ایرانیان رو میتونید مشاهده کنید که به نظر من بعضی هاش واق...
بیشتر بخوانید