برجام به فرجام رسید
26 دی 94، تحریم رفت! و به قول آقای پرزیدنت برجام به فرجام رسید. این برجام هم شده گاهنامه عمر ما! مذاکره و تصویب و اجرا...
بیشتر بخوانید