سال 96
سال 96 هم با همه پستی و بلندی هاش بالاخره تموم شد و حالا از امروز سال 97! سالی سرشار از سلامتی و شادکامی برای همه آرزومندم! به قول حافظ: بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
بیشتر بخوانید
سال 95
سال 95 هم با همه پستی و بلندی هاش بالاخره تموم شد و حالا از امروز سال 96! سالی سرشار از سلامتی و شادکامی برای همه آرزومندم! به قول حافظ: بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
بیشتر بخوانید
30 فروردین 1395
30 فروردین 1395 - 26 بخواه ای دل! چه می خواهی عطا نقد است و شه حاضر که آن مه رو نفرماید که رو تا سال آینده! مولوی اگر امروز نبود زفردا هراس چه نيکو تو را دولت بي قياس! اميرخسرو دهلوي
بیشتر بخوانید
سال 94
سال 94 هم با همه پستی و بلندی هاش بالاخره تموم شد و حالا از امروز سال 95! سالی سرشار از سلامتی و شادکامی برای همه آرزومندم! به قول حافظ: بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس انگار دیروز بود: http://blog.beheshti.id.ir/memories/93.html
بیشتر بخوانید