اسماعیل بهشتی

< />

اسماعیل بهشتی

< />

تماس

مسیر ضلع جنوبی قله دماوند

در مسیر صعود به قله دماوند همراه با آقای ایمان احمدپور (راهنما) و تیم دانشگاه صنعتی اصفهان