اسماعیل بهشتی

< />

اسماعیل بهشتی

< />

تماس

حرکت به سمت شبمانی در کوه کرکس اصفهان

حرکت به سمت شبمانی در قله کرکس اصفهان، خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان – پیش نیاز صعود به دماوند